Onze teams

Kemane 1

Het is onze ambitie om een positieve impact te maken met onze logistieke oplossingen voor toeleveringsketens. Wij brengen circulariteit in de logistiek en maken circulariteit een dienst binnen een gedeelde economie. Zo maken we impact.