Sollicitanten Privacyverklaring

Faber Group acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden op zorgvuldige en veilige wijze verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Toepasbaarheid 

Wanneer u solliciteert naar een baan bij Faber Group bv of bij één van de aangesloten dochterondernemingen (hieronder gespecificeerd), wordt Faber Group bv respectievelijk de specifieke dochteronderneming waar u solliciteert, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna elk afzonderlijk aangeduid als 'wij' of 'ons').  

In deze verklaring leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden, hoe lang wij de gegevens gebruiken, hoe wij omgaan met derden en uw rechten onder de AVG. 

 

Het gebruik van persoonsgegevens  

Als websitebezoeker  

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Faber Group de volgende gegevens van u: 

 • IP-adres van uw apparaat; 
 • De URL of het opgevraagde bestand; 
 • Datum en tijd van uw bezoek; 
 • Statusinformatie, zoals bijvoorbeeld foutmeldingen. 

Deze informatie wordt door ons alleen opgeslagen voor zover noodzakelijk en alleen zo lang als nodig is om u de gevraagde inhoud te leveren. Wij doen dit op basis van legitiem belang.  

 

Als sollicitant 

Wanneer u solliciteert naar een baan bij ons, verwerkt Faber Group bv of de respectieve dochteronderneming waar u solliciteert, de gegevens die relevant zijn voor uw sollicitatie, te weten: 

 • Basisgegevens (voor- en achternaam, eventuele titels, nationaliteit); 
 • Contactgegevens (privé-adres, telefoonnummer, e-mailadres); 
 • Geboortedatum en -plaats; 
 • CV en/of motivatiebrief; 
 • Diploma’s en/of certificaten; 
 • Soft skills gegevens; 
 • Beoordelingsrapporten, indien van toepassing; 
 • Bankrekeningnummer, indien van toepassing voor de vergoeding van reiskosten. 

Deze gegevens worden verwerkt op de wettelijke basis van contractuele relatie en op basis van gerechtvaardigd belang om te beoordelen of u de geschikte kandidaat bent voor de gewenste baan. 

 

Beveiliging 

Wij beveiligen alle persoonsgegevens op de website en in onze systemen op passende wijze met technische en organisatorische maatregelen, volgens de laatste stand van de techniek, om de gegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige wijziging, vernietiging, verlies of ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.  

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden, zoals beschreven in deze Verklaring, of totdat u uw toestemming intrekt in die gevallen waarin dat vereist is.  

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen volgens de in het betrokken land geldende bewaartermijn vanaf het einde van uw sollicitatieperiode.  

 

Land: 

Bewaartermijn: 

Nederland 

4 weken of 1 jaar met toestemming 

Duitsland 

6 maanden   

Frankrijk 

2 jaar 

Verenigd Koninkrijk 

6 maanden 

Spanje 

2 jaar 

Polen 

Onmiddellijk na afwijzing 

 

Indien u in aanmerking wenst te komen voor andere (toekomstige) vacatures binnen Faber Group bv of één van haar dochterondernemingen, dan kunnen uw gegevens met uw uitdrukkelijke toestemming langer worden bewaard. 

 

Websites van derden en derden 

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan entiteiten binnen het concern en aan derden wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer er een passende overeenkomst bestaat.  

Persoonsgegevens worden door ons alleen doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER), wanneer er voor dit land een passend beschermingsniveau is vastgesteld door de Europese Commissie of wanneer er een ander mechanisme voor gegevensbescherming van kracht is, zoals bindende bedrijfsinterne gegevensbeschermingsvoorschriften of de EU-standaard contractsbepalingen. 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.  

 

Cookies 

Een cookie is een tekstbestand dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. Voor een recente lijst van de cookies, verwijzen wij u graag naar onze Cookieverklaring op onze website www.faber.group. 

 

Uw rechten volgens de AVG 

Volgens de AVG kunt u gebruik maken van de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons: het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking en rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U kunt ook altijd uw toestemming intrekken, daar waar voorzien. 

Verder heeft u in verschillende gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht om uw gegevens op te vragen om ze over te dragen aan een andere organisatie (dataportabiliteit). U kunt ook een klacht indienen als u van mening bent dat wij de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens niet hebben nageleefd. 

Voor de uitoefening van één van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Aan de uitoefening van deze rechten zijn voor u geen kosten verbonden. Het is mogelijk dat wij contact met u zullen moeten opnemen om uw identiteit te verifiëren. Wij zullen uw verzoek binnen 30 dagen beantwoorden.  

U kunt ook altijd een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. 

 

Wijzigingen in deze Privacyverklaring  

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij zullen u informeren over iedere wijziging door de datum van deze Verklaring aan te passen.  

 

Contactgegevens 

Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van één van uw rechten op grond van de AVG, kunt u ons bereiken via e-mail [email protected] of op de volgende adressen die hieronder worden genoemd. 

 

Faber Group bv 

Prinses Beatrixstraat 35 

4024 HL Eck en Wiel, Nederland 

 

Aangesloten dochterondernemingen: 

 

IPP-PRS Holding bv 

Achtseweg Zuid 159-D 

5651 GW Eindhoven, Nederland 

 

International Pallet Pooling bv  

Achtseweg Zuid 159-D 

5651 GW Eindhoven, Nederland 

 

IPP Logipal, filiaal van International Pallet Pooling bv 

Building 2020 

Copse Drive Meriden Business Park  

Coventry CV5 9RG, Verenigd Koninkrijk 

 

IPP Logipal France, filiaal van International Pallet Pool bv 

10 Rue Fulton 

49000 Angers, Frankrijk 

 

IPP Logipal (Iberia), S.L. 

C/Antonio López 249 

Planta 4º C 

28041 Madrid, Spanje 

 

IPP GmbH 

Thüngenfeld 3 

DE-58256 Ennepetal, Duitsland 

 

FHG IPP Logipal Sp. z.o.o. 

Biala 4 

00-895 Warszawa, Polen 

 

IPP Poolservice bv 

Munsterstraat 2i 

7418 EV Deventer, Nederland 

 

FHG PRS Management bv 

Achtseweg Zuid 159-D 

5651 GW Eindhoven, Nederland 

 

Paki Logistics GmbH 

Thüngenfeld 1 

58256 Ennepetal, Duitsland  

 

Paki Logistics Services SAS 

2 Rue Jean Giono Batiment ID Nord 

31130 Balma, Frankrijk  

 

FHG Satim bv  

Prinses Beatrixstraat 35 

4024HL Eck en Wiel, Nederland 

 

Satim Services Eastern Europe Sp. z.o.o.

ul. Woloska 9

02-583 Warszawa

 

vPool Logistics GmbH 

Am Kreisel 7 

91637 Wörnitz, Duitsland 

 

Laatste update: November 2023