Sollicitanten Privacy- en Cookieverklaring Faber Group

Faber Group BV en/of de aangesloten business units (allen staan hieronder vermeld) achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden op zorgvuldige en veilige wijze verwerkt volgens de General Data Protection Regulation (GDPR), de e-Privacy Directive en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Toepasbaarheid

Faber Group BV (hierna 'Faber Group') is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (data controller) van uw persoonsgegevens, wanneer u de website van ons werkgeversmerk bezoekt.

Wanneer u solliciteert naar een bepaalde baan bij Faber Group of bij een van de aangesloten business units (hieronder gespecificeerd), wordt Faber Group respectievelijk de specifieke business unit waar u solliciteert, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hierna elk afzonderlijk aangeduid als 'wij' of 'ons').

In deze verklaring leggen wij onder meer uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden, hoe lang wij de gegevens gebruiken, hoe wij omgaan met derden en uw rechten binnen de GDPR.

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Graag informeren wij u over het soort persoonsgegevens dat wij opslaan, het doel en de rechtsgrond ervan.

Als websitebezoeker

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Faber Group automatisch de volgende gegevens op de server:

 • IP-adres van uw computer;
 • Informatie over uw browser;
 • De URL of het opgevraagde bestand;
 • Datum en tijd van uw bezoek;
 • Hoeveelheid verzonden datagegevens;
 • Statusinformation, zoals bijvoorbeeld foutmeldingen.

Deze informatie wordt door Faber Group alleen opgeslagen voor zover noodzakelijk en alleen zo lang als nodig is om u de gevraagde inhoud te leveren. Faber Group doet dit op basis van legitiem belang. Het gebruik van cookies wordt hieronder verder uitgelegd.

Als sollicitant

Wanneer u solliciteert naar een baan bij ons, verwerkt Faber Group of de respectieve business unit waar u solliciteert, de gegevens die relevant zijn voor uw sollicitatie, te weten:

 • Basisgegevens (voor- en achternaam, eventuele titels, nationaliteit);
 • Contactgegevens (privé-adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • CV en/of motivatiebrief;
 • Diploma’s en/of certificaten;
 • Soft skills gegevens;
 • Beoordelingsrapporten, indien van toepassing;
 • Bankrekeningnummer, indien van toepassing voor de vergoeding van reiskosten.

Deze gegevens worden verwerkt op de wettelijke basis van gerechtvaardigd belang en interesse, om te beoordelen of u de geschikte kandidaat bent voor de gewenste baan.

 

Beveiliging

Wij beveiligen alle gegevens op de website en in onze systemen op passende wijze met technische en organisatorische maatregelen, volgens de laatste stand van de techniek, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige wijziging, vernietiging, verlies of ongeoorloofde toegang of openbaarmaking.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze bestanden zo lang als nodig is voor de doeleinden, zoals beschreven in deze verklaring, of totdat u uw toestemming intrekt in die gevallen waarin dat vereist is.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen volgens de in het betrokken land geldende bewaartermijn vanaf het einde van de sollicitatieperiode, om welke reden dan ook, waarna uw persoonsgegevens worden gewist.

 

Land:

Bewaartermijn:

Nederland

4 weken of 1 jaar met toestemming

Duitsland

6 maanden 

Frankrijk

2 jaar

Verenigd Koninkrijk

6 maanden

Spanje

2 jaar

Polen

Onmiddellijk na afwijzing

 

Indien u in aanmerking wenst te komen voor andere (toekomstige) vacatures binnen Faber Group of een van haar aangesloten business units, kunnen uw gegevens met uw uitdrukkelijke toestemming langer worden bewaard.

 

Websites van derden en derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan entiteiten binnen het concern en aan derden wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer er een passende overeenkomst bestaat en op onze instructies.

Persoonsgegevens worden door ons alleen doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER), wanneer er voor dit land een passend beschermingsniveau is vastgesteld of wanneer er een ander mechanisme voor gegevensbescherming van kracht is, zoals bindende bedrijfsvoorschriften of de contractbepalingen van de EU-standaard.

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

 

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op de website carrièrewebsite van Faber Group - career.faber.group - gebruiken wij YouTube nocookies. Verder gebruiken wij Google Analytics en Google Tag Manager (indien ingevoerd in het CMS en geconfigureerd bij Google), functionele cookies, noodzakelijk voor de weergave en het functioneren van de website in de browser. Als u deze cookies uitschakelt, wordt de werking van de website beïnvloed.  

Wij verzamelen anonieme bezoekersgegevens met Google Analytics (statistische cookies). Google Analytics plaatst hiervoor de volgende cookies:

 • _ga
 • _gat
 • _gid

Wij gebruiken de verzamelde informatie alleen om onze website te verbeteren volgens de behoeften van de bezoekers. U kunt Google Analytics-cookies uitschakelen, zie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

 

Uw rechten volgens de GDPR

Volgens de GDPR kunt u gebruik maken van de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons: het recht op informatie, het recht op toegang, het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht op beperking van de verwerking en rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. U kunt ook altijd uw toestemming intrekken, daar waar voorzien.

Verder heeft u in verschillende gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht om uw gegevens op te vragen om ze over te dragen aan een andere organisatie (dataportabiliteit). U kunt ook een klacht indienen als u van mening bent dat wij de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens niet hebben nageleefd.

Voor de uitoefening van een van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Aan de uitoefening van deze rechten zijn voor u in principe geen kosten verbonden. Wij zullen uw identiteit intern verifiëren, maar indien wij deze niet (voldoende) kunnen bevestigen, zullen wij contact met u opnemen. Wij zullen uw verzoek binnen 30 dagen beantwoorden.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Wijzigingen in deze Privacy- en Cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy- en Cookieverklaring. Het is raadzaam deze verklaring regelmatig te raadplegen op onze website career.faber.group.

 

Contactgegevens

Als u vragen heft of gebruik wilt maken van een van uw rechten op grond van de GDPR, kunt u ons bereiken via e-mail info@faber.group of op de volgende adressen die hieronder worden genoemd.

 

Faber Group BV

Prinses Beatrixstraat 35

4024 HL Eck en Wiel, NEderland

 

Aangesloten business units:

 

International Pallet Pooling BV | IPP Logipal | PRS

Building TQ: 1st floor

Achtseweg Zuid 159-D

5651 GW Eindhoven, Nederland

 

IPP Logipal, the UK establishment, of International Pallet Pooling BV

Building 2020

Copse Drive Meriden Business Park

Coventry CV5 9RG, Verenigd Koninkrijk

 

IPP Logipal (Iberia) | International Pallet Pool BV

C/Antonio López 249

Planta 4º C

28041 Madrid, Spanje

 

IPP GmbH

Thüngenfeld 3

DE-58256 Ennepetal, Duitsland

 

International Pallet Pool BV | IPP Logipal | Succersale française

10 Rue Fulton

49000 Angers, Frankrijk

 

IPP Poland

Biala 4

00-895 Warszawa, Polen

 

Paki Logistics GmbH

Thüngenfeld 1

58256 Ennepetal, Duitsland

 

FHG Satim BV

Prinses Beatrixstraat 35

4024HL Eck en Wiel, Nederland

 

vPool Logistics GmbH

Robert-Bosch-Strasse 18

63303 Dreieich, Duitsland

 

Laatste update: April 2023